KİTAPLAR CANLANIYOR PROJESİ

Maya Okulları İncek Yerleşkesi Türkçe Öğretmeni Hilal Yüksel ve İngilizce Öğretmeni Melika İncirliler tarafından yürütülen projenin amacı Otantik Öğrenme Yöntemi ile öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, söz varlıklarının arttırılması, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hediyeleşme kültürünü geliştirmeleri, hazırlıksız konuşma yapabilmeleri, hayal gücüne dayalı üç boyutlu materyal tasarlama ve yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesidir.

"Kitaplar Canlanıyor Projesi" ile öğrencilerde;

 1. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını geliştirerek söz varlığını artırmak,
 2. Öğrencilerimizin kendilerine güven duymasını sağlamak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek,
 3. Birlikte çalışma ve dayanışma becerisi geliştirmek,
 4. Hazırlıksız konuşma yapabilme ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek,
 5. Hazırlayacakları materyaller ve tasarımlarla özgün ürünler ortaya koymalarını sağlamak,
 6. Değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hediyeleşme kültürünü geliştirmek, hedeflenmektedir.

Çalışma Planı:

 1. Katılımcı üyelerle iletişime geçilerek WhatsApp grubu oluşturulması ve görev dağılımlarının yapılması (02.01.2021)
 2. Sosyal medya hesaplarının açılması, afiş, logo ve pano çalışmalarının yapılması (10.02.2021)
 3. Hediyeleşme işlemlerinin tamamlanması (31.01.2021)
 4. Ortaklarla süreç değerlendirme toplantısının yapılması (07.02.2021)
 5. Kitapların okunması (14.02.2021)
 6. Öğrencilerin anahtar sözcükleri belirleyerek materyal tasarımlarını yapması (07.03.2021)
 7. Tasarlanan materyallerle online sergi oluşturulması (14.03.2021)
 8. Sergilerin değerlendirilmesi için online toplantı yapılması (21.03.2021)
 9. Öğrencilerin materyallerini video tasarımı yaparak anlatması, videoların birleştirilmesi, videoların diğer öğrenciler tarafından izlenmesi ve etkileşimli toplantıların yapılması (28.03.2021)
 10. Öğrencilerin seçtikleri materyal ve anahtar sözcüklerden yola çıkarak kendi kitaplarını yazması (23.04.2021)
 11. Proje değerlendirme toplantıları yapılarak projenin sonlandırılması (30.05.2021)