Önceliğimiz Çocuklarımız! Öğrenci & Veli Maya'ya Kayıt
banner-oxford

MAYALI ÖĞRENCİLER,
OXFORD ULUSLARARASI MÜFREDATIYLA,
SORGULAYARAK VE KEŞFEDEREK ÖĞRENİYOR!

Oxford Uluslararası Müfredatı, öğrenme ve öğretmeye yeni bir yaklaşım getiren bir programdır. Program, öğrencilerin kendisi ve çevresiyle denge ve harmoni içinde olmasına (wellbeing), ve dünya çapında iletişim kurabilme becerilerini (global skills) geliştirmeye odaklanır. Öğrenmenin merkezine mutluluğu koyarak gerçek akademik başarıyı geliştirmeyi hedefler.

sınırları aşıyoruz görsel
teacher teaching kids

MAYA'DA OKUL ÖNCESİ OXFORD PROGRAMI

OXFORD INTERNATIONAL EARLY YEARS programı ile yaşam boyu öğrenme yolculuğuna okul öncesinden itibaren başlıyoruz.

Her bir ders içinde 21. Yüzyıl becerilerini barındırır ve bu program öğrencilerimizin; keşfederek, uygulayarak ve deneyimleyerek öğrenmesine fırsat tanır.

Program; Oxford English, Oxford Little Scientists, Oxford Story Time, Oxford Maths ve Oxford Arts and Crafts dersleri ile öğrencilerimizin disiplinler arası etkileşimli öğrenmelerini destekler.

ERKEN YILLAR PROGRAMI HAZIRLIK AŞAMASINDA
ÖĞRENME İLKELERİNİN UYGULANMASI

Erken Yıllar Programının 4 Ana Teması

Benzersiz Bireyler

Her çocuk, doğuştan esnek, yetenekli, kendine güvenen ve farklı yetkinliklere sahip olan bir bireydir.

Pozitif İlişkiler

Etkin bir öğrenme ortamının sağlanmasında, öğrenen ile kurulacak olan pozitif ilişkiler bireyin ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ serüvenini etkileyecektir. Öğrenenin, güçlü ve kendi öğrenmesinden sorumlu bağımsız bir birey olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenmeyi Destekleyen ve Kolaylaştıran Ortamlar

Etkinleştirilebilmiş uygun ortamlar, öğrenenin kendisini rahat ve konforlu hissetmesini sağlayarak, bu yaş grubu için en etkili öğrenme yollarından biri olan oyun oynayarak öğrenmeye teşvik eder.

  1. Duygusal
  2. Dış
  3. İç

Öğrenme ve Gelişme

Çocuklar farklı şekillerde ve farklı hızlarda gelişir ve öğrenirler ve tüm öğrenme ve gelişim alanları eşit derecede önemlidir ve birbiriyle bağlantılıdır.

oxford logo
oxford-all book icon

MAYA'DA İLKOKUL VE ORTAOKUL DÜZEYLERİNDE OXFORD PROGRAMI

Mayalı çocuklar için eğitimde sınır yok! "Science, Maths, English, Computing, Wellbeing, Globak Skills Projects" derslerini kapsayan Oxford International Curriculum Programı Türkiye'de sadece Maya'da!

Merkezinde ‘öğrenme ve öğretme mutluluğu’ yaklaşımı olan program, toplam 6 dersi kapsar.

  • Araştırmaya dayalıdır.
  • Tutarlı ve uyumludur.
  • İstikrarlı gelişim sağlar.
  • Ulusal İngiliz müfredatını destekler.
  • Program içeriklerine özel öğretmen eğitimi ve eğitim yılı içerisinde devam eden ve yıl sonu değerlendirmelerini içerir.
oxford book icon

Welbeing

Öğrenci ve öğretmenin hayat kalitesini yükseltmek adına bedensel ve zihinsel sağlığa faydalı uygulamaları destekler.
Bugün ve gelecekte hayatlarında uygulayabilecekleri becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

oxford book icon

English

Öğrenme sürecinin temelini oluşturan ‘konuşma ve yazma’ iletişim becerilerini geliştirir.
Bu sayede öğrenciler yaratıcı bir şekilde fikirlerini paylaşabilir ve kendilerini ifade edebilirler.

oxford book icon

Maths

Kavrama gücünü artıran birbirine bağlı ve örtüşen öğrenmeyi kapsar.
Problem çözme becerisini geliştirir.

oxford book icon

Science

Öğrencileri merak ve heyecan duygusuyla çevrelerindeki dünyayı sorgulamaya teşvik eder.

oxford book icon

Computing

Öğrencileri, dijital dünya ile sıkı bağlar kurmaları için ihtiyaç duydukları ömür boyu kullanabilecekleri becerilerle donatır.

oxford book icon

Global Skills Project

Proje tabanlı, disiplenlerarası öğrenmeyi kapsar.
Değişen dünyada başarılı olabilmek için gerekli becerilerle donatılmış, düşünceli ve yaratıcı öğrenciler geliştirmeyi hedefler.