Kulüp çalışmaları öğrencilerimizin, ilkokul, ortaokul ve lisede uygun ilgi alanları çerçevesinde, potansiyellerini açığa çıkarmak ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla programlanmıştır.

Kulüp derslerimizin amacı;

Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek; bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve bunları kullanarak geliştirmelerine yardımcı olmak,

Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, demokratik, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek, özgüven duygularını artırmak,

Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

* Kulüpler yerleşkelerimize göre değişiklik göstermektedir.

*Bir kulüp çalışmasının gerçekleşebilmesi için en az 6 öğrenci tarafından seçilmesi gerekmektedir. Aksi durumda ilgili kulüp çalışması gerçekleşmeyecek, öğrencilerimiz diğer kulüp tercihlerine yönlendirilecektir.

**Yıllık olarak belirtilen kulüp çalışmaları 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı süresince gerçekleşecek olan projeler, drama çalışmaları, ve dans grupları sebebi ile devam edecektir. Bu topluluklara dahil olan öğrencilerimiz yıl içerisinde kulüp değiştiremeyeceklerdir.

***Yaratıcı Sanatlar topluluğunu tercih eden öğrencilerimiz etkinlikler kapsamında kullanılacak olan bireysel malzeme ve materyalleri sağlamakla yükümlüdürler.

****MUN(Model United Nations) Topluluğunun katılacağı yerel, ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları ile ilgili katılım, ulaşım, konaklama bedelleri velilerimiz tarafından karşılanması gerekmektedir.

Akıl Oyunları Topluluğu

Hızlı düşünme, yaratıcılık, akıl yürütme, hızlı sorun çözme becerilerini geliştirmek hedeflenir.
KULÜP ÇIKTISI:Belirlenen günlerde düzenlenecek zekâ oyunları turnuvalarına katılmak, tarihteki Matematikçilerin hayatları ve matematiğe olan katkıları hakkında okul kültürünü bilgilendirme etkinlikleri düzenlerler.

Amatör Bilim İnsanları ve Bilim Tarihi Topluluğu

Yapay Zekâ, Tıp ve Mühendislik alanlarında gerçek yaşam alanlarında deneyim elde ederler. İlgili alanlarda tematik çalışmalar gerçekleştirirler.
KULÜP ÇIKTISI: Çalışmalar ile ilgili kısa film hazırlanır.

Amatör Film ve Fotoğrafçılık Topluluğu

Eski ve güncel film alıntılarının seyrinden yola çıkarak öğrencilerin sinematografik analiz unsurları hakkında bilgi edinmelerini ve fikir paylaşımlarında bulunmalarını sağlar. Yeni filmler keşfederek çevrelerini bilgilendirmeleri sağlanır.
KULÜP ÇIKTISI: Her ay belirli günlerde okul toplumunu bilgilendirmek, farklı yarışma ve organizasyonlar (oscar töreni, kısa film yarışmaları, özel günlerde mesaj içerikli video paylaşımları…) gerçekleştirmeleri beklenir.

Amatör Film ve Fotoğrafçılık Topluluğu

Eski ve güncel film alıntılarının seyrinden yola çıkarak öğrencilerin sinematografik analiz unsurları hakkında bilgi edinmelerini ve fikir paylaşımlarında bulunmalarını sağlar. Yeni filmler keşfederek çevrelerini bilgilendirmeleri sağlanır.
KULÜP ÇIKTISI: Her ay belirli günlerde okul toplumunu bilgilendirmek, farklı yarışma ve organizasyonlar (oscar töreni, kısa film yarışmaları, özel günlerde mesaj içerikli video paylaşımları…) gerçekleştirmeleri beklenir.

Basketbol Topluluğu

Sporun sağlık, eğitim ve sosyal hayat açısından kişilere kazandırdıkları gözönüne alındığında başarılı ve sağlıklı olmak isteyen bireylerin sporla dolu bir hayat geçirmesinin önemi anlaşılmaktadır. Yaşam kalitenizi arttırmanıza yardımcı olan en önemli sporların başında gelen basketbol tanıtılması, desteklenmesi ve takip edilmesi amaçlanmıştır.
KULÜP ÇIKTISI: Maya Anadolu Lisesi olarak düzenlediğimiz Maya Basketbol Ligi ve İlçeler arasında düzenlenen liglere katılmak hedeflenmiştir.

Maya Müzik Topluluğu

Müziği ezgilerle çalmak ve söylemek isteyen öğrenciler ritmik becerilerini geliştirir.
KULÜP ÇIKTISI: Belirlenen tören ve organizasyonlarda gösteri gerçekleştirirler.

Modern Dans Topluluğu

Öğrencilerimizin ilgi duydukları dans türünü öğrenirler. İlgili Kulübe dahil olan öğrenciler iki dönem sürecinde aynı kulüp çalışmasına katılır.
KULÜP ÇIKTISI: Belirlenen tören ve organizasyonlarda gösteri gerçekleştirirler.

Modern Dans Topluluğu

Öğrencilerimizin ilgi duydukları dans türünü öğrenirler. İlgili Kulübe dahil olan öğrenciler iki dönem sürecinde aynı kulüp çalışmasına katılır.
KULÜP ÇIKTISI: Belirlenen tören ve organizasyonlarda gösteri gerçekleştirirler.

Yaratıcı Sanatlar Topluluğu

Yaratıcı sanatlar alanında ilgi duyulan alana yönelik kil, seramik çalışmaları ile karakalem ve yağlı boya resimleri, duvar boyama etkinlikleri ile üç boyutlu tasarımlar gerçekleştirilir.
KULÜP ÇIKTISI: Yaratıcı Sanatlar Ürünlerini Sergilemek.