Maya Üniversite Destek Programı - MÜDEP

Öğrencilerimiz okul kültürü içinde alanında uzman öğretim kadrosu ve profesyonel rehberlik desteğiyle sınava hazırlanır.

Ortaöğretim konularının tekrar edilerek pekiştirilmesi, ölçme ve değerlendirme sistematiği ile öğrencilerin tam öğrenme gerçekleştiremediği konuların tespit edilerek önlem alınması, öğrenci ve velilerin etkin zaman aralıklarında periyodik olarak bilgilendirilmesi ve rehberlik birimi tarafından sürecin takibi amacıyla yapılan planlamada öğrencilerimiz birebir ve grup çalışmaları gerçekleştirmektedir.