YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER! (TAM BENLİK)

  07 Mayıs 2021

Antik Yunanca Grekçe: matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen Grekçe: μάθημα (máthema) kelimesinden türemiştir. Grekçe: μαθηματικός (mathematikós) öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Osmanlı Türkçesinde ise "riyaziye" denilmiştir. Matematik kelimesi Türkçeye Fransızca Fransızca: mathématique kelimesinden gelmiştir.
Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatta da bir insanın sık sık karşısına çıkar. Matematik, temeli mantığa dayanan bir sistemdir ve zihni geliştiren bir araç olarak kişiye rasyonel bakış açısı kazandırır. Kişiye özgür ve önyargısız bir düşünce ortamı yaratır. İnsanın sistemli, mantıklı, tutarlı düşünmesini sağlar.  
Tam Benlik Matematik Alanındaki öğrencilerimiz matematiğin yaşamdaki izlerini sürmek ve etkileri hakkında konuşmak amacıyla Yüksek Mühendis Sayın Osman Bala’yı konuk olarak ağırladı. Bala, matematiğin mesleki hayatına etkisi üzerine öğrencilerimize bilgi verdi. Matematiğin sadece sınavlarda soru olarak karşımıza çıkmadığından her yeni işte en önemli araç rolü üstlendiğinden bahsetti. Proje ve çalışmalarındaki hesaplamaları ve yanlış hesaplamaların nelere yol açtığını örneklerle açıkladı. 

Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER! (TAM BENLİK) YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER! (TAM BENLİK) YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER! (TAM BENLİK) YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER! (TAM BENLİK) YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER! (TAM BENLİK) YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER! (TAM BENLİK)