YABANCI DİL DEĞİL DÜNYA DİLİ

  02 Ekim 2020

Değişen ve gelişen dünyada yabancı dil bilme ve kullanmanın önemi yadsınamaz. İngilizcenin bir yabancı dil değil de bir dünya dili olduğu bilinciyle öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine imkan tanıyan okulumuzun MUN Kulübü MayAntMUN’da küresel ve güncel olaylar takip edilir ve dünya sorunları İngilizce tartışılır. Ayrıca MUN Kulübünde lobicilik, sunum teknikleri ve müzakereler üzerine çalışmalar yapılır.

İngilizce münazara kulübü olan Debate Club’da sorunların ve ilişkilerin sorgulanması, çözüm yöntemleri tartışılır. Öğrenciler ekipler halinde sorgulayıcı ve yaratıcı öneriler geliştirirler. Bununla birlikte öğrencilerin olaylar ve olgular üzerine farkındalık seviyesi yükselir.

Destination Imagination Türkiye projelerinde öğrencilerimiz seçtikleri branş derslerine bağlı olarak proje gereksinimlerine göre  İngilizce Zümresinin de desteğiyle yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması, problem çözme, risk alma, proje yönetimi, sabır, özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmaktadır.


YABANCI DİL DEĞİL DÜNYA DİLİ YABANCI DİL DEĞİL DÜNYA DİLİ