Temamız Dünya

  26 Nisan 2019

Okul öncesi öğrencilerimiz 26 Nisan 2019 Cuma günü tema sonu etkinliklerini gerçekleştirdiler. Nisan ayı boyunca "Dünya” teması ve “Barış” farkındalık kavramına yönelik birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Barışın anlam ve öneminin somutlaştırılmasına yönelik, farklılıklara saygı gösterme, farklı kültürleri tanıma, Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alma, başkalarıyla yaşanılan sorunları çözme, başkalarına karşı görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde davranma başlıkları doğrultusunda uygulamalara yer verilmiştir.
Öğrencilerimiz, temamız boyunca farkındalık geliştirmiş oldukları kazanımlar doğrultusunda “Barış İçinde Yaşamak” mesajı doğrultusunda okul bahçesinde büyük boy craft kağıtlar üzerine fırça ve renkli boyalarla grup resmi çalışması gerçekleştirmişlerdir. Tamamlanan tema çalışmamız sonrasında yapılan resimlerimiz okul koridorlarında sergilenmiştir.

 


Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya Temamız Dünya