"TAM BENLİK" BAŞLIYOR!

  13 Eylül 2021

"TAM BENLİK" programımız ile öğrencilerimizi ilgi duyduğu, yatkın ve özel yeteneğe sahip olduğu alanlarda özel hazırlanmış program içerikleri ile destekliyoruz.

Program öğrencilerimizden; Alanlarına özel soru sormasını, gözlem yapmasını, gözlem sonuçlarını raporlamasını, anlamlandırarak, tasarım yapıp modellemesini bekler. 

Öğrencilerimizde tüm bu süreçler yapılandırılırken yaratıcılık, iş birliği, eleştirel düşünme ve problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk, esneklik ve uyum, liderlik, girişimcilik ve öz yönetim becerilerinin gelişmesi hedeflenir.