SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR!

  07 Mayıs 2021

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, İngilizcedeki "art" sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizcedeki "art" (artificial = yapay), gerek Almanca'daki "Kunst" (künstlich = yapay) gerekse Türkçedeki Arapça kökenli "sanat" (suni = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış , ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş.
İç mimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer almaktadır. İç mimarın bir bina içinde yer alan mekânların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekân konforu konularında da bilgili olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekânı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekânların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.
Mağaralardan şehirlerimize uzanan sanat, estetik zevki de içinde barındırır. Tam Benlik Sanat Alanındaki öğrencilerimiz tasarım ve sanat arasındaki ilişkiyi konuşmak üzere İç Mimar Sayın Hanze Gürkaş’ı konuk olarak ağırladı. Konuğumuz ilk olarak şehrimizdeki sanat hakkında; her gün önünden geçtiğimiz maalesef pek çoğumuzun tanımadığı heykel ve anıtları tanıttı. Tarihten günümüze hat, minyatür, çini, kabartma, vitray sanatı örnekleri hakkında öğrencilerimize bilgi verdi. Mesleki tecrübelerinden, küçük dokunuşlarından keyifle bahsetti. Öğrencilerimiz de hem bilgisayar hem de kalemle deftere tasarladığı evleri konuğumuza gösterme fırsatı buldular.

Konuğumuza keyifli sunumu ve katkılarından teşekkür ederiz.


SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR! SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR! SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR! SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR! SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR! SANAT UYGARLIĞIN İMZASIDIR!