MINECRAFT EDU İLE ABAKÜS TASARIMI

  07 Ekim 2021

Maya’da derslerimiz keyifli bir şekilde işlenmeye devam ediyor. 5.sınıf öğrencilerimiz MinecraftEDU ile Matematik dersinde "En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar" kazanımını pekiştirmek ve somutlaştırarak öğrenmek için abaküs tasarımı yaptılar. 


MINECRAFT EDU İLE ABAKÜS TASARIMI MINECRAFT EDU İLE ABAKÜS TASARIMI MINECRAFT EDU İLE ABAKÜS TASARIMI MINECRAFT EDU İLE ABAKÜS TASARIMI MINECRAFT EDU İLE ABAKÜS TASARIMI MINECRAFT EDU İLE ABAKÜS TASARIMI