Maya Eğitim Konserinde

  06 Şubat 2019

ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Northwestern Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre müzik aleti çalan çocukların akademik başarısı diğerlerine göre çok daha yüksek.
Araştırmaya liderlik yapan İşitsel Nöroloji Laboratuvarı direktörü Nina Kraus, müziğin çocukların beyin gelişimine olan etkilerinin iki şekilde açıklıyor: 
Müzik dinleyen çocuklar ve müzik aleti çalan çocuklar.

Okulda müzik dersinde oturup sınıfla birlikte müzik dinleyen bir çocuğun beynindeki nörolojik hareketlenmenin, diğer derslerdeki beyin aktivitelerinin çok üzerinde olduğunu ifade eden Kraus, müziğin çocukları diğer derslerde olduğundan çok daha katılımcı bir hale getirdiğini de vurgulamaktadır.

Maya Okulları Oran Yerleşkesi olarak; müzik eğitiminde yaratıcılığı, hayal gücünü, iyi dinleme yeteneklerini ve işbirliğini geliştirirken aynı zamanda öğrencilerimize kendini sanatsal ve şahsen ifade etme şansı ve kabiliyeti kazandırma hedeflerimizden yola çıkarak; 6 Şubat 2019 tarihinde Bilkent Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştirdiği “Eğitim Konserleri” dizisine tüm 3.sınıf öğrencilerimiz ile birlikte katılım sağladık.
Çalgı eğitimlerine bu yıl başlamış olan ve eğitimleri devam eden tüm öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe katılan öğrenci ve destek olan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.


Maya Eğitim Konserinde Maya Eğitim Konserinde