MAYA ÇEKİRDEK!

  09 Ekim 2021

Maya Okulları öncü uygulamalarından biri olan Maya Çekirdek Uygulamamıza ilişkin çalışmalarımızı her yıl olduğu gibi bu yılda da sürdürüyoruz. Mizaç, kişilerin yaşamdaki temel arayışlarını, motivasyonlarını, yönelimlerini ve algı önceliklerini belirleyen bir “Çekirdek”tir.  Maya Çekirdek Uygulamasında da öğrencilerimizin mizaçlarını belirleyerek onların ihtiyaçları ve motivasyonları doğrultusunda bireysel farklılıklarını göz önünde tutarak eğitim sürecinde potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarını hedeflemekteyiz. Bu hedeften yola çıkarak öncelikle mizaç, karakter, kişilik kavramları ile birlikte her bir mizacın temel özelliklerinin paylaşılacağı aile bilgilendirme konferansımız 9 Ekim 2021 Cumartesi Sayın Mehmet Yaşar tarafından online şekilde gerçekleştirilmiştir. Anne-babalar, mizacın temel kavramları ve mizaçların kişisel-sosyal özellikleri, potansiyel motivasyonu, öne çıkan yetenekleri ve olası riskleri vb. konularda bilgilendirilmiştir. Bu detaylı paylaşım sürecinde katılım gösteren velilerimize teşekkür ederiz.


MAYA ÇEKİRDEK! MAYA ÇEKİRDEK! MAYA ÇEKİRDEK!