KONDİSYONEL ÖLÇÜMLER

  22 Eylül 2021

Okulumuz Öncü Uygulamaları arasında yer alan Kondisyonel Ölçümleri her yıl okulun açıldığı ilk ay, Beden Eğitimi derslerinde gerçekleştiriyoruz.

Ölçümlerin amacı öğrencilerimizin güçlü sportif yönlerinin testlerle taranarak tespit edilmesi, potansiyel sporcu kitlelerine ilişkin veri tabanı oluşturulması, aynı yöntemle yaş gruplarına ait gelişim normlarının ve obezite eğilimlerinin belirlenmesidir.

Kondisyonel Ölçümler sonucunda hazırlanan bireysel öğrenci raporları ile veli ve öğrencilerimiz bilgilendirilerek; öğrencilerimizin fiziksel özelliklerinin farkında olması, öne çıkan bireysel farklılıkların fark edilerek yönlendirilmesi hedeflenir. 


KONDİSYONEL ÖLÇÜMLER KONDİSYONEL ÖLÇÜMLER KONDİSYONEL ÖLÇÜMLER