İnternet Bilgi Güvenliği

  06 Şubat 2019

Maya Okulları Oran Yerleşkesi 5. ve 7.sınıf öğrencileri güvenli internet kullanımı haftasında Sn. Burcu YILMAZ ile birlikteydi. Öğrencilerimiz internetin günlük yaşamımızda hangi alanlarda kullanıldığı, internet ile ilgili gelecekte yapılabilecek meslekler hakkında fikir edindi. Gizlilik, siber zorbalık ve bilişim suçları hakkında bilgilendirilen öğrencilerimiz sunuma katılmadan önce konu ile farkındalık geliştirmek amacıyla Becky’nin hikayesini izleyerek günlük hayatta gerçekleştirilmesi uygun olmayan eylemlerin internet ortamında da yapılmaması gerekliliği ile ilgili uyarıldı. Bilişim Teknolojileri ve Rehberlik zümrelerinin iş birliği ile işlenen ‘İnternet Bilgi Güvenliği‘ bilgilendirme sürecine katkı sağlayan öğretmen ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz. 


İnternet Bilgi Güvenliği İnternet Bilgi Güvenliği