İngilizce Öğretmenleri Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer Planlama

  23 Şubat 2019

Maya Okulları öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ve diğer çalışanları ile öğrenen bir okuldur. Bu doğrultuda okullarımız İngilizce öğretmenleri de mesleki gelişim etkinliklerini İngilizce Danışmanlarımız Sn. Kemal Sinan ÖZMEN ve Sn. Cem BALÇIKANLI liderliğinde yürütmektedirler. Sertifika ve diploma programlarımızın ilk basamağı olan CETEL (Certificate of Teaching English as a Foreign Language), on altı hafta olarak planlanmış ve eğitimlerin dokuz haftası İngilizce öğretiminin temel nosyonlarının verilmesi (Konuşma, yazma, okuma, kelime - ana ve alt becerilerin öğretimi vb.) ile tamamlanmıştır. Bu eğitimler, kurumsal ihtiyaçlar ve öğretmenlerin profesyonel yeterlikleri açısından, Maya öğretmenlerine belirli bir sertifikasyon hedefine doğru ilerleme ülküsüyle sunulmaktadır. Her bir öğretmenimizin, kurumsal kariyer planı için danışmanlık yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız. 


İngilizce Öğretmenleri Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer Planlama İngilizce Öğretmenleri Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer Planlama İngilizce Öğretmenleri Hizmet İçi Eğitim ve Kariyer Planlama