HACKIDHON'21 YARIŞMASINDA FİKİRLERİMİZİ YARIŞTIRDIK!

  05 Haziran 2021

HACKIDHON NEDİR?
Harvard’lı ünlü profesörler Howard Gardner’ın “Çocuklarımızı bilgisayarlaşmış makinelerin yapamayacağı işleri yapabilecek bilgi ve becerilerle donatmalıyız” ve Tony Wagner’in “Bizler şanslıydık, maaş alabildiğimiz işlerimiz oldu, ancak bundan sonraki nesillerin kendi işlerini ‘icat’ etmesi gerekecek” sözleri, “Sanayi 4.0”ın yeni nesillere hazırladığı “sürprizleri” haberdar etmektedir. Son yıllarda, gençlerin bilgisayar, internet ve/veya mobil cihazlarla iş yapma ve değer yaratma becerilerini sergilemek üzere, büyük bilişim firmaları, bankalar ve havayolu firmaları tarafından farklı ülkelerde bir veya iki gün süren “Hackathon” adlı kodlama yarışmaları düzenlenmektedir. “Hack” (Açık kaynak kodlu) ve “athon” (marathon kelimesinden alınma) hecelerinden türetilmiş bir kelime olan Hackathon’lara bireysel ve/veya takım halinde katılanlar, sınırlı süre içerisinde verilen bir soruna veya duruma çözüm oluşturacak kodlar yazarak uygulamalar geliştirmektedir. Genellikle üniversite ve üzeri yaş gurubunu nadiren ise lise öğrencilerini kapsayan Hackathon’lar, gençlerin takım çalışması, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirme imkânı bulduğu çok dinamik platformlar sunmaktadır. Hackidhon, öğrencilerin kendi yaş gruplarında üçer kişilik takımlar halinde katılıp, donanımsal ve/veya yazılımsal bilişim araçlarını kullanarak verilen bir problem durumuna uygun çözümler geliştireceği bir yarışma ortamı sunacaktır.
https://bilisimgaraji.com/hackidhon_2021/

HACKIDHON’21

Ortaokul öğrencilerimiz 5-6 Haziran tarihlerinde Hackidhon’21 yarışmasına katıldı. Bu yılın “Doğa” teması kapsamında kendilerine verilen probleme Bilişim Garajı’nda öğrendikleri Tinkercad programı ile çözüm yolları ürettiler. 204 ortaokul 68 farklı takım arasında fikirlerini yarıştırdılar. Öğretmenimiz Gizem Serter ve öğrencilerimiz Haktan GÜLTEKİN, Dağhan ERBİL ve Fatih Emre BOZKURT’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.


HACKIDHON'21 YARIŞMASINDA FİKİRLERİMİZİ YARIŞTIRDIK! HACKIDHON'21 YARIŞMASINDA FİKİRLERİMİZİ YARIŞTIRDIK! HACKIDHON'21 YARIŞMASINDA FİKİRLERİMİZİ YARIŞTIRDIK! HACKIDHON'21 YARIŞMASINDA FİKİRLERİMİZİ YARIŞTIRDIK!