Dr. Anooshirvan Miandji ile Felsefe Günü!

  12 Kasım 2019

Felsefe, sözcük kökeni olarak Yunanca "seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum" anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplindir. Yani Philosophia; bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir.
İnsan, diğer tüm canlı türlerinden düşünme, hayal etme ve eleştirellik özellikleriyle ayrılırken; konusu geçen özelliklerle de kendini inşa edebilen bir varlıktır. Bu bilinç ve farkındalıkla okulumuz konferans salonunda Dr. Anooshirvan Miandji ile “Mayamız Düşüncelerimizdir.” diyerek Dünya Felsefe Günü etkinliğimizi ilk ve ortaokul öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Zümremize teşekkür ederiz.


Dr. Anooshirvan Miandji ile Felsefe Günü! Dr. Anooshirvan Miandji ile Felsefe Günü! Dr. Anooshirvan Miandji ile Felsefe Günü! Dr. Anooshirvan Miandji ile Felsefe Günü! Dr. Anooshirvan Miandji ile Felsefe Günü! Dr. Anooshirvan Miandji ile Felsefe Günü!