Domino ve Tombala Oynayarak Okumayı Öğreniyoruz

  07 Aralık 2020

Daha yılbaşı gelmedi ama biz miniklerimizle tombala oynamaya başladık bile. Ama bunlar bildiğiniz tombala değil, biz seslerle tombala oynuyoruz. Onlarda okuma farkındalığı yaratmak için okuma sürecinde düşünme, anlama, sorgulama, ilişki kurma gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi sağlıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma, iletişim kurma, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerini de geliştirmek hedeflerimiz. Bu amaçla öğrencilerimizin ilgisini çekecek, onları güdüleyecek ve derse olan ilgilerini artıracak tombala, domino ve ses kartlarını kullanıyoruz. Birden fazla duyu organına hitap edecek materyallerle eğlenceli bir okuma yolculuğundayız. Okuma, Minik Mayalılar için eğlenceli, oyunlarla dolu yepyeni dünyaya yapılan bir serüven. 


Domino ve Tombala Oynayarak Okumayı Öğreniyoruz Domino ve Tombala Oynayarak Okumayı Öğreniyoruz Domino ve Tombala Oynayarak Okumayı Öğreniyoruz