BİLGE KUNDUZ!

  03 Aralık 2020

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.
Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.
9-13 Kasım Haftasında okulumuz 3-4-5-6-7.sınıf öğrencileri Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliğine katılmışlardır. Bu etkinlikteki görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Öğrencilerimiz bildiklerini gözden geçirerek, hesaplama yaparak, neden-sonuç ilişkisi kurarak, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanarak verilen görevleri çözmeye çalıştılar.
2014 yılından itibaren Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler ve öğretmenlerle yürütülen etkinliğe okulumuz öğrencileri her yıl katılım göstermektedir. 

Kendi kademelerinde okul birinciliği alan 3.sınıf öğrencilerimiz Ceyda Atay ve Murat Efe İncedal, 4.sınıf öğrencilerimiz Zehra Naz İnce ve Demir Akpınar, 5.sınıf öğrencimiz  Zeynep Ertuğrul, 6.sınıf öğrencimiz Ada Su Karahaliloğulları'nı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

2020 yılı Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliğine katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.


BİLGE KUNDUZ!