3. SINIF SİMÜLASYON MERKEZİ

  12 Mart 2020

Doğal afetlerin zararını azaltmak için yaşam biçimi de ona göre şekillendirilmelidir. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına göre, vatandaşlar güvenli yaşam farkındalığını artırmalıdır. Biz de çocuklarımızın bu bilincini geliştirmek adına 3.sınıf öğrencilerimizle  AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’ne gezi düzenledik. 
Düzenlediğimiz gezide çocuklarımız deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapacaklarını pekiştirmişlerdir. Ayrıca deprem simülatöründe deprem anını birebir deneyimleme şansı bulmuşlardır. Yaparak ve yaşayarak öğrenen çocuklarımız eğlenerek ve pekiştirerek merkezden ayrılmışlardır.


3. SINIF SİMÜLASYON MERKEZİ 3. SINIF SİMÜLASYON MERKEZİ 3. SINIF SİMÜLASYON MERKEZİ 3. SINIF SİMÜLASYON MERKEZİ