1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ!

  09 Aralık 2020

Maya Okulları Oran Yerleşkesi 1. Sınıf öğrencileri, çevirim içi derslerde de müfredat programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda yepyeni etkinliklerle buluşmaya devam ediyorlar. 
Matematik dersi kazanım başlıkları bağlamında;  “Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.” kazanımı doğrultusunda öğrencilerimizin eğlenerek öğrenecekleri ortam hazırlamayı hedefledik. Bu bağlamda öğrencilerimizden 2 adet zar almalarını istedik. İki zarı aynı anda atıp, çıkan sayıları bir kağıda yazarak öğrencilerimiz toplama işlemi yaptılar. Dersimize ait kazanım hedefimizi zihinsel somutlaştırmaya, oyunlaştırarak öğretmeye yönlendirmiş olduk. Yine öğrencilerimizin toplama işlemlerini somutlaştırarak çözümlemelerine yönelik toplama işlemi makinesi etkinliği gerçekleştirdik.  Bu etkinliğimizde öğrencilerimiz ayakkabı kutusu ve tuvalet kağıdı ruloları ile kendi toplama işlemi makinelerini oluşturdular. Ardından küp şeker, fasulye, makarna vb. gibi nesneleri makinede toplayarak önce uygulamalı olarak, ardından defterlerine terimsel ifadelerle yazarak işlemsel açılımları belirttiler. Bu etkinliğimizde, öğrencilerimizin toplama işlemi konusunu eğlenerek içselleştirmelerini hedeflemiş olduk. Matematik derslerimizde ayrıca onluk ve birlik bozma uygulamalarına yönelik çeşitli etkinliklere de yer verildi. Öncelikle, Türkçe dersi ile ilişkilendirilme yapılarak “Onluk - Birlik Evi” isimli hikâye okundu. Ardından kendi onluk ve birlik evlerini oluşturdular. Daha sonra oyun hamurları, bulaşık süngerleri, boncuklar ve makarnalar kullanarak kendi onluk birlik abaküslerini hazırlayan öğrencilerimiz, kendilerine söylenen sayıları hazırladıkları abaküs üzerinde gösterdiler. 
Hayat Bilgisi derslerinde, disiplinlerarası bütünleşik öğrenme çalışmaları kapsamında “Kişisel bakımını düzenli olarak yapar.” kazanımından hareketle kişisel bakımlarımızı neden düzenli yapmamız gerektiğinin önemi üzerinde durulmuştur. Kişisel bakımın önemini içselleştirmelerine yönelik slogan bulup, kişisel bakımlarını yaparken çekilen fotoğraflarla poster hazırlama çalışması gerçekleştirdiler. Yine Hayat Bilgisi ders içerikleri kapsamında, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını bilir.” kazanımından hareketle Atatürk’ün doğduğu yer, doğduğu ev, anne ve babasının adları ve  öğrencilik yıllarına ait yaşamı üzerinde durulmuştur. Öğrencilerimiz, “Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bilmediği ve öğrenmek istediği bir soru sor.” Kazanımın pekiştirilmesine yönelik yönergeye uygun olarak merak ettikleri soruları sorup fotoğraf tamamlama çalışması gerçekleştirmişlerdir. 


1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ! 1.SINIFLARLA ONLINE DERSLERDEYİZ!