Çoklu Zeka Kuramı

Maya Okulları, Türkiye’de çoklu zekâ kuramının eğitim sistemimize uygulanması konusunda öncü kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Kuramın Türk Eğitim Sistemi’ne entegrasyonu konusunda ilk girişimleri yapmış olmak Maya’nın kıvanç kaynağıdır. Bu kurama göre Sözel – Dilsel, Mantıksal – Matematiksel, Görsel – Uzamsal, Müzikal – Ritmik, Bedensel – kinestetik, Kişilerarası, İçsel ve Doğa zekâsı olmak üzere sekiz zeka alanı bulunmaktadır.

Geleneksel eğitim bunlardan ikisini, yani sayısal ve sözel alanları desteklemektedir. Oysa tek yönlü beslenme nasıl metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratıyorsa tek yönlü zihin beslenmesi de zekânın potansiyel gelişimini sınırlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin zihinsel açıdan zengin bir şekilde beslenmeleri için öğrenme-öğretme sürecinde farklı zeka alanlarına uygun teknikler ve yöntemler kullanıyoruz.