Tematik Öğrenme

Tema merkezli öğretimde, öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle çalışmaya yönlendirilirler. Böylece, öğrencilerin kendi ilgilerini çeken konuları araştırmaları ve ekip çalışması yapmaları için fırsatlar sağlanmış olur.

Maya’da her bir sınıf düzeyinde bir eğitim öğretim yılı boyunca en az bir tema seçilir ve tema çalışmaları çerçevesinde ortaya konan öğrenci ürünleri sergilenir.