Ölçme ve Değerlendirme

Maya Okullarında eğitim-öğretim süreci, bilimsel sürecin ortaya koyduğu bulgulardan yararlanılarak geliştirilen sistemli bir yapıyı ifade eder. Veri toplama sürecinin en önemli parçası ölçmedir. Ölçme uygulamaları sonrasında ise değerlendirme aşamasına geçilir. Değerlendirme faaliyetleri sonrasında sürecin nasıl devam etmesi gerektiği planlanır ve süreç işler hale getirilir. Maya Okullarında uygulanan ölçme ve değerlendirme süreçlerinde temel amaç öğrencilerin gelişimlerini takip ederek, öğrencilerin bireysel olarak ihtiyaç duydukları eğitim öğretim faaliyetlerini hayata geçirmektedir. Bunun dışında öğrencilerimizin belirli alanlardaki düzeylerini belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme süreçleri işletilmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında ölçme uygulamalarımızın iki boyutta kategorileştirildiğinden bahsetmek mümkündür.

Düzey Belirleyici Uygulamalar

Hazır Bulunuşluk Uygulaması
Hazırbulunuşluk uygulamasını dönem başında öğrencilerimize uygularız. Bu uygulama ile öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılında edindikleri bilgi ve becerileri, yeni eğitim- öğretim yılına geçerken ne düzeyde aktardıklarını tespit ederiz. Diğer bir ifade ile bu uygulama ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı başında nasıl başladıklarını tespit ederiz.

Dönem Değerlendirme Uygulamaları
Öğrencilerimizin hazırbulunuşluk düzeyine göre düzenlediğimiz ders içeriklerini uyguladıktan sonra dönem sonlarında öğrencimizin gelişim sürecini ortaya çıkarmak içinde Maya Dönem Değerlendirme Uygulamalarını gerçekleştiririz.

İngilizce Kur Sınavı
Öğrencilerimizin İngilizce dersinde gelişimlerini maksimum düzeye çıkarabilme adına öğrencilerimizin dil beceri düzeylerini belirlemek adına dönem başında Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma Seviye Belirleme uygulamaları yapmaktayız.

Cambridge Dil Sınavı
Öğrencilerimizin dil becerilerini uluslararası sınavlarla da tespit edebilmek için CAMBRIDGE sınavlarına katılmaktayız. Bu sınavlardaki öğrencilerimizin başarılarını arttırabilmek adına Cambridge Deneme Uygulamaları yapmaktayız.

Vitamin Kazanım Değerlendirme Uygulamaları
Çözüm ortaklarımızdan Sebit-V Cloud ile yılda 2 kere olmak üzere puansız öğrencimizin yalnızca kendisine ait öğrenme düzeyini kazanımlar düzeyinde gösteren uygulamalara 5, 6, 7 ve 8.sınıf düzeyinde katılmaktayız.