Okulumuzun sunduğu kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerimiz zamanlarını uygun bir şekilde yönetmeyi ve çalışmalarını öncelik ve önem sırasına koymayı öğrenirler.

Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz katıldıkları bir kulüp çalışmasında gerçekleştirilen etkinliklere uzun dönemli bağlanmayı ve adanmışlığı öğrenirler. Bağlılık ve adanmışlık öğrencilerimizin edinmeleri gereken bir beceri olduğunu düşünüyoruz.

Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz, okul çaplı gerçekleştirilen bir etkinliğe katkı sağlamanın önemini öğrenirler. Birey olarak gelişirken sağladıkları katkının önemini fark etmeleri önemlidir.

Kulüp çalışmalarına katılım öğrencilerimizin öz saygılarını geliştirir. Hiçbir şeyde etkili olamadığını ve bunun sonucunda kendilerini değersiz hisseden çocuklar, gençler ve yetişkinler olabilir. Kulüp çalışmaları, kendilerini bu şekilde hisseden öğrencilerimiz için biçilmiş kaftandır. Okulumuzdaki bütün öğrencilerimiz, kendilerini değerli hissedebilecekleri ve bir şekilde katkı sağlayabilecekleri bir kulüp çalışması bularak öz saygılarını geliştirebilirler.

Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilerimiz, akranlarıyla ve öğretmenleriyle etkili ilişkiler kurmayı, okul içinde ve dışındaki sosyal durumlara uygun davranmayı öğrenirler.

Öğrencilerimiz, okulumuz tarafından sunulan kulüp çalışmalarına katılımları ve süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda bir sertifika alırlar. Her bir kulüp çalışmasında elde ettikleri sertifikayı bireysel portfolyolarına eklerler. Öğrencilerimiz, bu portfolyonun kendilerine yükseköğretime geçiş sürecinde avantaj sağlayacağını bilirler.

İLKOKUL

Ahşap Atölyesi

Ahşap atölyesini tercih eden öğrenciler ahşap tasarım faaliyetleri ve tekrar eden eylemler sayesinde şematik öğrenmeyle tanışırlar. Ayrıca yapılan işin estetik yönü nedeniyle ilgiyi artıran bu tür çalışmalar, çocuğun başarılı olmak için dikkatini yoğunlaştırmasını, modeli izleyerek verilen yönlendirmeleri dinlemesini gerektirir. Çocuk ahşap ürünü tasarlarken, örneğin bir parça ham materyalin nasıl kuş, kukla ya da tren olduğuna tanık olur ve kendisi de bunları deneyerek dönüşüm fikrini somut olarak yaşar. Ayrıca bu etkinlikler, çocuğun bir sonuca varmak için sabırlı olması gerektiğini anlamasını da sağlar. Çocuklar bu tür faaliyetleri yaparken diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem ve işbirliği yapmayı, yardımlaşma duygularını geliştirir. Çocuklar kendi eseri olan bir ürün ortaya çıkarır.

Art and Craft

Art and Craft kulübünü seçen öğrenciler tasarım eğitimi alarak yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirme imkânı bulurlar. Çeşitli malzemeler aracılığıyla özgün ürünlerini oluşturan öğrenciler sanatsal bakış açısı geliştirme konusunda uzmanlaşırlar. Yaratıcılığın gelişiminde ve teknikte sınır tanımayan art and craft kulübü öğrencileri projeler, görsel sanatlar faaliyetleri ve dekorasyon gibi alanlarda ürünler üretir ve sergiler.

BiliMAYA

BiliMAYA Kulübü adını verdiğimiz bu kulüpte öğrencilerimiz temelde bilimsel bilginin üretilmesinde izlenen yolları öğrenmeye çalışırlar. Bu çerçevede öğrencilerimize en basitinden en karmaşığına dek birçok buluşun nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin anektodlar paylaşıyor, birlikte deneyler yapıyoruz. Öğrencilerimizin insanlığa katkı sağlayabilecek çalışmalar yapamaları konusunda entelektüel telkinde bulunur.

Çocuk Masalları

Masallar, iletişim kurmanın en saf ve en doğal hâlidir. Çocuk Masalları Kulübündeki masalcılar, masalların sihirli dünyasına yaptıkları yolculuklarla, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorluklara göğüs germe cesaretini bulurlar. Dijital ve sanal dünyanın hızını masallarla yavaşlatır “an”da kalabilmek için masalların gücünden faydalanırlar. Masalcılar, masallarda kusursuzca kurulan “iyi ve kötü”nün dengesini masal dinleyerek, interaktif anlatımlara eşlik ederek ve masal oyunları aracılığıyla keşfeder. Masalcılar bu kulüpte, inovatif, kolektif, girişimci, özgür, özgüvenli ve araştırmacı yönlerini tanıma ve geliştirme fırsatı bulurlar. Kulüpteki masalcılar dünyayı eşyalar aracılığıyla değil, kelimeler, resimler ve masallar aracılığı ile tanırlar.

Doğa Dostları

Doğa Dostları kulübü, öğrencileri dünyanın en kıymetli hazinesi olan toprakla buluşturur. Tohuma sahip çıkmayı, fidanla dost olmayı gösterir. Öğrencilerin, doğa bilimlerini edinmelerini hedeflemektedir. Bu sayede öğrencilerimizde kaynakları etkili kullanmak, sorumluluk almak, iş birliği sağlamak, tarım çalışmasına önem vermek, bilinçli tüketici olmak, toprağın değerini anlamak, sağlıklı beslenmek gibi bilgi ve becerileri geliştirmeyi planlar. Kendisine ve çevresine değer veren öğrencilerimiz, doğayla iç içe yaşamanın güzelliğine vararak; tohumların fidana dönmesine katkıda bulunur. Bitkilerin yetişme serüvenlerine katılarak, geleceğe yeşil bir miras bırakırlar.

Çocuk Yogası

Çocuk yogasını tercih eden öğrenciler vücut duruşlarının kendileri için uygun standartlara dönüştürülmesiyle eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygularının birleştiği bireysel ve eşli egzersizler yapma imkanı bulurlar. Bu kulüpte hem rahatlama tekniklerini öğrenen hem de yaşam kalitelerini artıran öğrenciler doğru nefes alma, duruşlarla hayal güçlerini geliştirme becerileri edinirler. Pek çok yoga duruşu ve tekniği sayesinde uyku düzensizlikleri, hazım problemleri, eklem ve kas ağrılarının önlenmesi gibi sağlık konularında olumlu kazanımlar edinirler.

Dönüşümlü Sportif Etkinlikler

Fiziksel etkinliklerden hoşlanan öğrencilerimizin katıldıkları bu kulüpte öğrencilerimiz, takım olma, takım arkadaşlarına güvenme, sağlıklı beslenme gibi konular üzerinde çalışırlar. Bu önemli konuların yanı sıra voleybolun, basketbolun, futbolun, tenisin, masa tenisinin temel kurallarını uygulamalı olarak öğrenirler.

Havacılık ve Model Uçak

Havacılık ve Model Uçak Kulübünü seçen öğrencilerimiz, pek çok model uçak yaparak havacılığı yakından tanırlar. Uçak çeşitlerinin yanı sıra planör, yelken kanadı, balon gibi farklı hava araçlarını da yakından tanıma olanağı elde ederler. Kulüp öğrencilerimiz Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun faaliyet sahasına giren ve Türk Hava Kurumu tarafından yürütülen sportif havacılık dallarındaki etkinliklere katılarak okulumuzu temsil edebilirler.

Maker Çocuk

Üretmek, insanın en iyi deneyimlerinden, öğrenmelerinden biridir; Üretirken öğrenmek bilginin kalıcılığı açısından oldukça önemlidir. Maker Çocuk, öğrencilerin içinde var olan merak duygusunu ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri imkânlar sağlamaktadır. Tasarım ve inşa süreçleri; matematik ve fen bilimlerine ait temel kazanımlarını bir ürüne dönüştürebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. Atölye çalışmalarında aynı zamanda öğrenciye kazandırılması hedeflenen davranışlar; takım çalışması, problem çözme, akıl yürütme ve iletişim becerileridir.

Modacılık ve Tasarım

Modacılık ve Tasarım Kulübü öğrencilerimiz atık malzemelerden farklı ürünler geliştirirler. Kağıt, karton ve kumaştan kıyafetler tasarlarlar. Bu kulüpteki öğrencilerimiz yaratıcılıklarını el becerileriyle harmanlayarak yaşamın farklı alanlarında kullanılabilecek ürün tasarlama ve oluşturma çalışmalarını gerçekleştirirler. Öğrencilerimiz, ortaya çıkardıkları ürünleri Geleneksel Mayalı Ekmek Gününde sergileme fırsatına sahip olurlar.

Ritmik Jimnastik

Bedenini estetik bir şekilde hareket ettirmek, sağlıklı, esnek bir vücuda sahip olmak isteyen öğrencilerimizin katıldıkları ritmik jimnastik kulübünde müzik eşliğinde zarif bir şekilde çalışılmış gösteriler sergilenir. Kulüp öğrencilerimiz milli bayramlarda sahne aldıkları gibi bireysel ve takım halinde okulumuzu turnuvalarda da temsil ederler.

Satranç

İlkokul öğrencilerimizin yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme gibi beceriler edinmeleri yardımcı olmak ve iyi alışkanlıklar kazanmaları konusunda onları cesaretlendirmek amacıyla haftada iki ders saati süresince satranç eğitimi sunuyoruz. Satranç kulübünü seçen öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda il ve ilçe milliği eğitim müdürlüklerinin açmış olduğu satranç turnuvalarında okulumuzu temsil ederler.

Halk Oyunları

Türkiye’nin farklı yörelerine ait halk oyunlarını öğrenirler. Her türküde, her oyunda, her ritim eşliğinde tutku ile koreografilerini sergileme olanağı bulurlar. Oynadıkları yörenin kültürüne ilişkin detaylar da öğrencilerimiz tarafından öğrenilir. Kulüp öğrencileri, hareketli müzikler eşliğinde, rengarenk yöresel kostümleriyle milli duygularımızı coştururlar.

Minik Sesler Korosu

Minik Sesler Korosu Kulübünü tercih eden öğrencilerimiz topluluk karşısında kendi sesleriyle müzikte “tek ses” olma çabasını çalışmalarında gerçekleştirmeyi deneyimlerler. Bu sayede uyum yetenekleri gelişen öğrenciler birlikte müzik yapabilmek, takım olabilmek gibi becerilere sahip olma şansını yakalarlar. Bu kazandıkları beceriler sayesinde okul içi ve okul dışında düzenlenen koro şenliklerine katılma fırsatını yakalamış olurlar.

Minecraftlamaya

Minecraftlamaya kulübünde öğrencilerimiz, Minecraft’ın o zengin dünyasında yer alan üç boyutlu görsel tasarım ürünlerini kodlama becerileriyle buluşturup elektronik tasarım dünyasına yeni bir yaklaşım sağlar. Minecraft: Eğitim Sürümü; yaratıcılığı, işbirliğini ve problem çözmeyi, tek sınırın hayal gücünüz olduğu sürükleyici bir çevrede tanıtan bir açık dünya oyunudur. Öğrencilerin yeni nesil öğrenme aracı olarak ders, ödev ve proje gibi konularda kullanabilecekleri; görsel düşünme ve matematiksel becerilerini destekleyen önemli bir platformdur; bina, şehir, deniz, köprü, kale, stadyum gibi birçok şey inşa edilebilir.

Yüzme

Yüzme kulübünü tercih eden öğrenciler, temel yüzme becerilerini geliştirirler. İskelet ve kas yapılarını geliştirmek, spor disiplini kazanma, vücut esnekliğini geliştirme vb imkanlar bulurlar. Oluşturulan yüzme takımlarında rekabet, mücadele etme ve bir takımın üyesi olma gibi önemli deneyimler yaşarlar.

Yaşam Becerileri Kulübü

Yaşam Becerileri kulübünde öğrenciler, iş birliği ve takım çalışmasında anlamında kıymetli deneyimler edinirken zaman yönetimi, zorluklarla başa çıkabilme ve günlük yaşama becerilerinde uzmanlaşma imkânı bulurlar. Bazen mutfakta bir aşçı, bazen marangoz, bazen bir kâşif, bazen de terzi olabilirler. Bitki yetiştirmekten bavul hazırlamaya dikiş dikmekten ayakkabı boyamaya, ahşap ürünler üretmekten mutfakta yemek yapmaya, sofra hazırlamaktan dolap düzeltmeye kadar çok farklı ve özel çalışmayı yaparak yaşayarak gerçekleştirirler.ORTAOKUL

Ahşap Atölyesi

Ahşap atölyesini tercih eden öğrenciler ahşap tasarım faaliyetleri ve tekrar eden eylemler sayesinde şematik öğrenmeyle tanışırlar. Ayrıca yapılan işin estetik yönü nedeniyle ilgiyi artıran bu tür çalışmalar, çocuğun başarılı olmak için dikkatini yoğunlaştırmasını, modeli izleyerek verilen yönlendirmeleri dinlemesini gerektirir. Çocuk ahşap ürünü tasarlarken, örneğin bir parça ham materyalin nasıl kuş, kukla ya da tren olduğuna tanık olur ve kendisi de bunları deneyerek dönüşüm fikrini somut olarak yaşar. Ayrıca bu etkinlikler, çocuğun bir sonuca varmak için sabırlı olması gerektiğini anlamasını da sağlar. Çocuklar bu tür faaliyetleri yaparken diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem ve işbirliği yapmayı, yardımlaşma duygularını geliştirir. Çocuklar kendi eseri olan bir ürün ortaya çıkarır.

Art and Craft

Art and Craft kulübünü seçen öğrenciler tasarım eğitimi alarak yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirme imkânı bulurlar. Çeşitli malzemeler aracılığıyla özgün ürünlerini oluşturan öğrenciler sanatsal bakış açısı geliştirme konusunda uzmanlaşırlar. Yaratıcılığın gelişiminde ve teknikte sınır tanımayan art and craft kulübü öğrencileri projeler, görsel sanatlar faaliyetleri ve dekorasyon gibi alanlarda ürünler üretir ve sergiler.

Beceri Geliştirme

Beceri geliştirme kulübünde öğrenciler işbirliği ve takım çalışması anlamında kıymetli deneyimler edinirken zaman yönetimi, zorluklarda başa çıkabilme ve günlük yaşam becerilerinde uzmanlaşma imkanı bulurlar. Bazen mutfakta bir aşçı, bazen bir marangoz, bazen bir kaşif, bazen terzi olabilirler. Bitki yetiştirmekten bavul hazırlamaya, dikiş dikmekten ayakkabı boyamaya, ahşap ürünler üretmekten mutfakta yemek yapmaya, sofra hazırlamaktan dolap düzenlemeye kadar çok farklı ve özel çalışmayı yaparak yaşayarak gerçekleştirirler

Eko Tarım

Eko Tarım kulübü öğrencileri, Dünyanın en kıymetli hazinesi olan toprakla buluşturur. Tohuma sahip çıkmayı, fidanla dost olmayı gösterir. Öğrencilerin, doğa bilimlerini edinmelerini hedeflemektedir. Bu sayede öğrencilerimizde kaynakları etkili kullanmak, sorumluluk almak, iş birliği sağlamak, tarım çalışmasına önem vermek, bilinçli tüketici olmak, toprağın değerini anlamak, sağlıklı beslenmek gibi bilgi ve becerileri geliştirmeyi planlar. Kendisine ve çevresine değer veren öğrencilerimiz, doğayla iç içe yaşamanın güzelliğine vararak; tohumların fidana dönmesine katkıda bulunur. Bitkilerin yetişme serüvenlerine katılarak, geleceğe yeşil bir miras bırakırlar.

Dönüşümlü Sportif Etkinlikler

Fiziksel etkinliklerden hoşlanan öğrencilerimizin katıldıkları bu kulüpte öğrencilerimiz, takım olma, takım arkadaşlarına güvenme, sağlıklı beslenme gibi konular üzerinde çalışırlar. Bu önemli konuların yanı sıra voleybolun, basketbolun, futbolun, tenisin, masa tenisinin temel kurallarını uygulamalı olarak öğrenirler.

Havacılık ve Model Uçak

Havacılık ve Model Uçak Kulübünü seçen öğrencilerimiz, pek çok model uçak yaparak havacılığı yakından tanırlar. Uçak çeşitlerinin yanı sıra planör, yelken kanadı, balon gibi farklı hava araçlarını da yakından tanıma olanağı elde ederler. Kulüp öğrencilerimiz Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun faaliyet sahasına giren ve Türk Hava Kurumu tarafından yürütülen sportif havacılık dallarındaki etkinliklere katılarak okulumuzu temsil edebilirler.

Girişimci Genç Liderler

Maya Okulları, öğrencilerin araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmelerine önem vermektedir. Genç Liderler Kulübü, öğrencilerin yaşam boyu öğrenen bireyler haline gelmeleri için gerekli olan becerilerin kazandırılması ve onların gelecekte etkin bir şekilde iş gören, bilinçli ve sorumluluk sahibi vatandaşlar olmalarını sağlayacak bir penceredir. 21. yüzyıl toplumlarında var olabilmek için öğrenmenin yaşam boyu devam etmesi gereken dönüştürücü bir süreç olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. 21. yüzyıl eğitim yeterlikleri ve beklentileri ile doğrudan ilişkili olan bu kulüpte amaç, bilgi ve becerileri uygulama, sorumluluk alma, karar verme, iletişim kurma, birlikte çalışma, eleştirel düşünme, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) disiplerini bir arada kullanabilen yaratıcı bireyler olma, inovasyona önem verme ve girişimci bireyler olma yolunda öğrencilere beceriler kazandırmaktır.

Havacılık ve Model Uçak

Havacılık ve Model Uçak Kulübünü seçen öğrencilerimiz, pek çok model uçak yaparak havacılığı yakından tanırlar. Uçak çeşitlerinin yanı sıra planör, yelken kanadı, balon gibi farklı hava araçlarını da yakından tanıma olanağı elde ederler. Kulüp öğrencilerimiz Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun faaliyet sahasına giren ve Türk Hava Kurumu tarafından yürütülen sportif havacılık dallarındaki etkinliklere katılarak okulumuzu temsil edebilirler.

Kil ve Seramik

Kil ve seramik kulübünü tercih eden öğrenciler seramik sanatıyla tanışma; seramik hamurunu kendi oluşturma ve hazır seramik hamuruyla farklı teknikleri uygulayabilme, el ile şekillendirme, form tasarımı, birbirinden farklı obje çalışmalarını yapma ve bunu okulumuz içinde sergileme imkanı bulacaklardır. Kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz kendilerini özgürce ifade edebilecekleri çalışmalar yapar ve seramik sanatının aşamalarını uygulamalı olarak yaşayıp hayallerin soyuttan somuta taşındığı eğeleneli deneyimler edinirler.

Mayazılım

MAYAzılım adını verdiğimiz bu kulübe, içinde bulunduğumuz yüzyılın paradigmasını tamamen değiştiren bilişim ve yazılım çalışmalarını yapmaktan hoşlanan öğrencilerimiz gelirler. Öğrencilerimiz Sketchup ile 3D tasarım, small basic ile programlama, web tasarımı gibi çalışmalar yürütürler.

Minecraftlamaya

Minecraftlamaya kulübünde öğrencilerimiz, Minecraft’ın o zengin dünyasında yer alan üç boyutlu görsel tasarım ürünlerini kodlama becerileriyle buluşturup elektronik tasarım dünyasına yeni bir yaklaşım sağlar. Minecraft: Eğitim Sürümü; yaratıcılığı, işbirliğini ve problem çözmeyi, tek sınırın hayal gücünüz olduğu sürükleyici bir çevrede tanıtan bir açık dünya oyunudur. Öğrencilerin yeni nesil öğrenme aracı olarak ders, ödev ve proje gibi konularda kullanabilecekleri; görsel düşünme ve matematiksel becerilerini destekleyen önemli bir platformdur; bina, şehir, deniz, köprü, kale, stadyum gibi birçok şey inşa edilebilir.

Tasarımaya

Modacılık ve Tasarım Kulübü öğrencilerimiz atık malzemelerden farklı ürünler geliştirirler. Kağıt, karton ve kumaştan kıyafetler tasarlarlar. Bu kulüpteki öğrencilerimiz yaratıcılıklarını el becerileriyle harmanlayarak yaşamın farklı alanlarında kullanılabilecek ürün tasarlama ve oluşturma çalışmalarını gerçekleştirirler. Öğrencilerimiz, ortaya çıkardıkları ürünleri Geleneksel Mayalı Ekmek Gününde sergileme fırsatına sahip olurlar.

Yüzme

Yüzme kulübünü tercih eden öğrenciler, temel yüzme becerilerini geliştirirler. İskelet ve kas yapılarını geliştirmek, spor disiplini kazanma, vücut esnekliğini geliştirme vb imkanlar bulurlar. Oluşturulan yüzme takımlarında rekabet, mücadele etme ve bir takımın üyesi olma gibi önemli deneyimler yaşarlar.