Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Maya Okullarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik belirleme ,izleme ,değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına yönelik hizmetleri yürütür.

Bu hizmetlerin istendik şekilde gerçekleşmesi kullanılacak ölçme araçları, doküman , envanter ve teknolojik kaynakların; yazılı, görsel, işitsel, elektronik eğitim ve öğretim materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesini sağlar. Ailelerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlenmesini takip eder.

Rehberlik ve psikolojik danışma alanında yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren geliştirici bir raporu hazır.

Yeni açılacak okulların kuruluşlarında rehberlik hizmetlerinin standartize edilmesini sağlar. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesini sağlar.

Amacımız

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Koordinatörlüğü, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı olumlu davranış geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İlkelerimiz

Kişi haklarına saygı.

Bireysel farklılıklara saygı-mizaç temelli rehberlik modeli.

Görüşmenin gizliliği.

Güven duygusu.

Gönüllülük esası.

Öğrenci, öğretmen, veli işbirliği.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmet Alanları

Öğrenciye Yönelik Hizmetlerimiz

Ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerimize yönelik okula hazırbulunuşluk envanterinin uygulanması,

Oryantasyon hizmetlerinin sunulması,

Mizaç envanterinin uygulanması ve paydaşlarla paylaşılması,

Rehberlik hizmet alanlarının ve servisinden nasıl yararlanılacağının paylaşılması,

Önleyici rehberlik kapsamında ‘’Gelişim Dönemleri’’, ‘’Akran Baskısı’’ , ‘’Teknoloji Kullanımı’’, ’’İletişim Becerileri’’ ve eğitim öğretim sürecinde ihtiyaca yönelik odak grup, seminer, sunum gibi hizmetler verilecektir.

Öğrenme Stilleri envanterinin uygulanması ve dönütlerin verilmesi,

Kariyer gelişimine uygun gezi, gözlem ve sunumların yapılması,

Bilgilendirme amaçlı dergi, yazı, bülten paylaşımı.

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz

Oryantasyon hizmetlerinin sunulması,

1. ve 5. sınıf velilerimize mizaç envanterinin uygulanması ve dönütlerin verilmesi,

Rehberlik hizmet alanlarının ve servisinden nasıl yararlanılacağının paylaşılması,

Önleyici rehberlik kapsamında ‘’Gelişim Dönemleri’’, ‘’Akran Baskısı’’ , ‘’Teknoloji Kullanımı’’, ’’İletişim Becerileri’’ ve eğitim öğretim sürecinde ihtiyaca yönelik odak grup, seminer, sunum gibi hizmetler verilecektir.

Öğrenme Stilleri envanterinin uygulanması ve dönütlerin verilmesi,

Kariyer gelişimine uygun gezi, gözlem ve sunumların yapılması,

Bilgilendirme amaçlı dergi, yazı, bülten paylaşımı.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz

Mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisinin konu alanlarından ihtiyaca göre paylaşımlarda bulunulması. Sunum , odak grup çalışması gibi.(özel öğrenme güçlüğü, gelişim alanları özellikleri, hiperaktivite, olumlu sınıf ortamı oluşturma,davranış değişikliği, davranım bozuklukları gibi…)

Mizaç envanterinin uygulanması,

Mizacına göre olumlu sınıf ortamı oluşturma,

Bilgilendirme amaçlı dergi, yazı, bülten paylaşımı,

Sınıflarda yapılacak rehberlik hizmetlerine yönelik çalışmaların dijital ortamda hazırlanarak paylaşılması,

Yapılacak çalışmalara yönelik belirleme ,izleme- değerlendirme ve geliştirme çalışmaları için zamanı süreç içerisinde belirlenecek toplantıların yapılması,

Olumlu okul iklimi oluşturmak için öğretmenlerle gerekli çalışmaların yapılması,

Öğrencilerin akademik gelişimin belirlenmesi , izlenmesi-değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için işbirliği yapılması.