İlkokul Öğretim Sistemi

Maya Okullarının ilkokul programı çocuk gelişiminin duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel olmak üzere tüm boyutlarını dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmaktadır. Çocuklarımızın sonraki yıllarda karşılarına çıkacak içerikleri tam anlamıyla öğrenmelerinin, ihtiyaç duyacakları becerileri edinmelerinin gelişimsel olarak uygun bir öğretim programıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda adını T-MAYA verdiğimiz öncü uygulamalarımızla bütünleşik tema bazlı disiplinlerarası öğretim programımızı işe koşuyoruz. Bu düzeydeki öğretim programımızın çocuklarımıza öğrenme aşkını aşılamak, özgüven geliştirmelerine destek olmak, yetiştikleri topluma katkıda bulunma istekliliğini dile getirmek gibi Maya Okulları misyonunun vücut bulmuş ifadesi olarak görüyoruz.

Öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum ve duruş geliştirmelerinde özellikle çocukluk döneminin ilk yıllarında akademik yaşamın önemli olduğunu biliyoruz.

Tüm öğrenme süreçlerinde kendilerini ifade etmelerini cesaretlendirerek çocuklarımızın öğrenmeye ilişkin doğal isteklerine değer veriyoruz. Bu süreçte MayaDOKYA, parmak kas ölçümü, kondisyonel ölçüm, keşf-i alem, dokuz tip mizaç gibi Maya Okullarına özgü öncü uygulamalar ile öğrencilerimizin farklı alanlarda sahip oldukları yetenekleri ve geliştirmesi gereken alanları belirliyor ve çocuklarımızla çalışıyoruz.

Öğrenen bir okul olmanın gereği olarak tıpkı çocuklarımız gibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz de kendi alanlarına ilişkin çalıştaylara, seminerlere ve konferanslara katılarak ilkokul programımızın çocukların en üst düzeyde yarar sağlamaları için güncellenmesinde ve çağın gerekliliklerini yansıtmasında rol almaktadırlar.