Dokuz Tip Mizaç

Dünyada ilk kez Türk araştırmacılar tarafından ortaya konmuş özgün bir mizaç modeli olan Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), yaşam içerisinde temelde dokuz farklı mizaç tipi olduğunu öne süren ve bireysel farklılıkları mizaç kavramından yola çıkarak bilimsel yöntemlerle inceleyen geçerli ve güvenilir bir modeldir.